Gift

Onder de indruk van ons werk?

Gift

Spreekt ons werk u aan en wilt u ons ondersteunen door een gift ?

Om een blijvende impact te houden zijn we afhankelijk van mensen die ons werk omarmen. U vindt het belangrijk dat er in de samenleving omgekeken wordt naar kwetsbare mensen en om dat zichtbaar te maken wilt u ons werk financieel ondersteunen. U kunt zelf bepalen hoeveel u wilt doneren en of u dit eenmalig of structureel wilt doen. U maakt het mogelijk dat we in deze regio mensen kunnen blijven ondersteunen die op of onder de armoedegrens leven.

Onze Stichting is ANBI geregistreerd.

IBAN : NL26RABO 0111164788