Onstaan

Geraakt in het hart, door de nood van mensen om haar heen.
Die mensen moeten geholpen worden sprak haar hart, en zij ging aan de slag

Onstaan

 

Het is maart 2012 als Anja Kempeneers besluit zich een dag in de week bezig te houden met hulp te bieden aan minima gezinnen in de gemeente Hollandskroon. Al vrij snel kwam zij tot de conclusie dat de hulpvragen in een behoorlijk tempo op haar af kwamen. 19 oktober 2012 is er een stichting opgericht, waarin Anja met een aantal vrijwilligers de benodigde hulp kon bieden. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie die zich volledig toelegt op de hulpverlening aan hen die om de een of andere wijze onder of net op de armoedegrens zijn terecht gekomen.

Inmiddels telt ons bestand rond de 400 minima gezinnen, die op de een of andere wijze door ons geholpen zijn/worden. Vanaf 1 mei 2014 zal Anja zich bezig houden hulp te bieden aan deze minima gezinnen. Samen met een vast kernteam en een aantal vrijwilligers (op dit moment zo’n 30) die op welke wijze dan ook zich inzetten om mensen in armoede te helpen.

Door de nood die steeds meer gezinnen treft, groeien wij als organisatie mee. Wij kunnen dit doen dankzij onze donateurs, die ons maandelijks financieel ondersteunen. Wij zijn hier zeer dankbaar voor, en zijn verheugd over de toename van mensen/bedrijven die zich als donateur/partner bij ons aansluiten, waardoor we tot meer hulpverlening in staat zijn.

Geef – bied hulp- zonder iets terug te verwachten , dat is het motto van waaruit Anja en zo ook de stichting opereert. Zo ook onze vrijwilligers, zij geven hun tijd, kennis, en inzetbare uren zonder iets terug te verwachten. Omzien naar elkaar door hulp te bieden aan hen die in armoede leven om ons heen, dat is onze drijfveer.