Team Arker Boetje

Team Arker Boetje

Team Arker Boetje

We hebben structureel rond de 30 tot 35 vrijwilligers die bij ons werken. De vrijwilligers worden aangestuurd door een team die de verantwoordelijkheid draagt hiervoor.

Ik wil het team graag aan u voorstellen:

Marion in der Maur      

 

 

 

  Yvonne Zwart

Christel Voorham   ( foto ontbreekt )

Saskia Steen

 

 

Anja de Jong-Kempeneers